Psihoterapija i savjetovanje

Psihoterapija podrazumijeva strukturisan proces u kojem se kroz definisana pravila radi na postizanju terapijskih ciljeva. Tokom tog procesa, edukovani psihoterapeut pomaže klijentu u rješavanju specifičnih ili opštih problema, koji su izvor psihičkih tegoba ili izvor životnog stresa.

Kroz odnos povjerenja i podrške, psihoterapeut pomaže klijentu da identifikuje problematične i uznemirujuće misaone i ponašajne obrasce, koji ometaju osobu da funkcioniše kako bi htjela i kretala se ka onome što joj je važno.

Psihoterapijski ciljevi mogu biti različiti, poput rješavanja nekog aktuelnog problema u određenoj oblasti klijentovog života (problemi u odnosu sa partnerom, izazovi u poslovnom okruženju), ili dugotrajnijih psihičkih problema (depresija, panični napadi…). Psihoterapija pomaže i pojedincima koji žele raditi na otkrivanju vlastitih potencijala i ličnom razvoju, kako bi živjeli ispunjenijim životom. Psiholozi u našem centru koriste empirijski potvrđene psihološke tretmane, a rad se bazira na principima kognitivno-bihejvioralne terapije (REBT i ACT).

Kognitivno-bihejvioralna terapija

Kognitivno-bihejvioralna terapija, poznata kao KBT, tretira disfunkcionalno razmišljanje koje dovodi do neprilagođenog ponašanja i odmažućih emocija. KBT je opsežno istraživan psihoterapijski pravac i dosljedno se pokazao učinkovitim u tretiranju raznih problema mentalnog zdravlja, poput depresije, anksioznosti, fobije, zloupotrebe opojnih sredstava itd.

Kako KBT djeluje?

KBT djeluje tako što pomaže pojedincima da prepoznaju kada njihova percepcija nije usklađena sa stvarnošću. Osvijestivši vlastite misaone obrasce, pojedinac je u stanju filtrirati “buku” koju stvaraju njegove vlastite misli  i na taj način vidjeti svijet jasnije. Kombinacijom analize, vježbanja s interaktivnim vježbama i „domaće zadaće“ između sesija, klijenti mogu početi prilagođavati korisne misaone obrasce koji im pomažu u poduzimanju radnji prema svojim ciljevima.

KBT terapeuti rade sa pojedincima, porodicama i grupama.

 
Racionalno-bihejvioralno-emotivna terapija (REBT)

REBT je vrsta kognitivno bihevioralne terapije koju je razvio psiholog Albert Ellis. REBT je efikasan, edukativan pristup, usmjeren na akciju ka pomaganju ljudima da se nose s iracionalnim uvjerenjima i nauče kako upravljati svojim emocijama, mislima i ponašanjem na zdraviji, realističniji način.

Prema REBT-u, naša spoznaja, emocije i ponašanje su povezani.

Kako bismo razumjeli uticaj događaja i situacija s kojima se ljudi susreću tokom života, bitno je pogledati uvjerenja koja ljudi imaju o tim iskustvima i emocije koje nastaju kao rezultat tih uvjerenja.

Terapija prihvatanjem i posvećenošću (ACT)

Terapija prihvatanjem i posvećenošću predstavlja treći talas kognitivno-bihejvioralne terapije i  oblik je bihejvioralne terapije koja kombinuje vještine svjesnosti sa praksom prihvatanja. ACT metode su osmišljene tako da uspostave izvodljiv i pozitivan skup procesa psihološke fleksibilnosti, te pomognu nam prevladati bolne misli i emocije, usmjeravanjem na sticanje smislenog uvida u ono što nam je zaista važno.

Stoga, može se reći da je cilj ACT-a da pomogne pojedincima da smanje nepotrebnu patnju i da krenu naprijed sa građenjem onakvog života kakvog smatraju vrijednim življenja.

„Volim te trenutke kada shvatim da se nosim sa situacijom bolje nego što bi to mogla starija verzija mene. Volim razgovore sa samim sobom kada shvatim da je rad na sebi uspio. Volim kad primjetim da sam se razvio.“

Michell C Clark

Da li živimo život u sadašnjosti?