O nama

Psihološko savjetovalište Mindline osnovano je od strane tima kognitivno-bihejvioralnih psihoterapeuta i magistara psihologije, s ciljem pružanja kvalitetne i efikasne psihoterapijske usluge. Psiholozi u našem centru kroz kontinuiran i individualizovan pristup nastoje obezbijeđujući odgovarajuće intervencije pomoći klijentima da maksimiziraju funkcionisanje u svim aspektima života. Prioritet se daje zajedničkom planiranju tretmana, aktivnom rješavanju problema i toplom okruženju podrške, koje olakšava promjene tempom koji je klijentima odgovarajući.

Psiholozi u našem centru koriste empirijski potvrđene psihološke tretmane, a rad se bazira na principima kognitivno-bihejvioralne terapije (REBT i ACT).

Druga oblast djelovanja našeg Savjetovališta je organizacija i sprovođenje procesa (postupka) selekcije i proflisanje ličnosti, u skladu sa potrebama naših kijenata, organizacija i kompanija.

Vjerujemo u terapiju koja osnažuje pojedince da naprave značajne promjene i vode ispunjen život.