Samo je jedan kutak svemira koji sigurno možete promijeniti, a to ste vi sami.

Aldous Huxley

USLUGE MINDLINE CENTRA

Psihoterapija i savjetovanje

Ukoliko se osjećate
zaglavljeno i potrebna vam je podrška, ili
samo želite da vas neko bez osude sasluša.
Psihoterapeuti u našem Centru koriste
naučno zasnovane terapijske metode koje
će vam biti korisne u životu, na poslu i
odnosima sa sobom i drugima.

Psihološko profilisanje

Ukoliko želite proširiti svoj tim ili napraviti
restrukturaciju u postojećoj organizaciji i
na taj način unaprijediti svoj biznis.
Psiholozi u našem Centru imaju iskustva i
obučeni su u procesima psihološke
procjene, regrutacije i selekcije.

Psihološke radionice i edukacije

Predavanja i treninzi edukativne forme,
kreirana po specifičnim temama, namijenjena
za grupe ljudi (5-20 učesnika).
Prednosti radionica su prihvatljiva cijena,
povezivanje sa ljudima sličnih interesovanja i
upoznavanje sa konkretnim vještinama za
rješavanje nekog problema.

Blog

Psihologija i Edukacija